Artista Documentat

Artistes o artesans amb nom conegut a través de la documentació. Constitueixen, sens dubte, el corpus més abundant d’artistes medievals, sobretot durant l’època gòtica. Mentre que durant el període romànic aquests noms apareixen en cròniques o documents fundacionals, als segles baix medievals són molt abundants en els contractes d‘obres i en les transaccions econòmiques. 

ACEITUNI, Juçi

 • Documentat entre el 1368 i el 1385

AQUILANIU

 • Documentat en 1367

ARNALLI, BERNARDUS

 • Segle XII

BARUTA, Antoni

 • Documentat el 14 de gener de 1394

BERTRAN, Joan

 • Actiu durant el segon quart del segle XV

BERTRAN, Pere

 • Documentat entre 1383 i 1402

BERTRAN, Pericó

 • Actiu entre finals del segle XIV i inicis del segle XV

ÇA PLANA, Berenguer

 • Finals del segle XIV i inicis del XV

CASALDAROS, Jaume

 • Documentat a l’octubre i desembre de 1394

COLLS, Gº

 • Documentat en 1367

COMA, Berenguer de

 • Documentat en 1222

COMA, Mateu de

 • Documentat en 1264

COMA, Pere de

 • Documentat entre 1180 i 1220

ESTEVE, Joan

 • Documentat en 1363

FARRAY

 • Documentat en 1367

FEDANTIUS

 • Segle XI

FRATER BERNARDUS

 • Activitat documentada entre 1238 - 1256 ( † el 11 de març de 1256)

GENER, Guerau

 • Nascut 1368/1369- † abans del 16/7/1411

GUALTERUS

 • Segon quart del segle XI

HUGUET, Mestre

 • Documentat entre el 27 de desembre de 1401 i el 7 de març de 1437 († abans del 9 d’octubre de 1438)

LAMBARD, Ramon

 • Documentat entre 1174 i 1187 (m. abans de 1195)

MANDIL, Vidal Jacob

 • Documentat el 8 de febrer de 1385

MATES, Joan

 • Documentat des del 12 de juliol de 1391- † entre el 29 d’agost i l’1 de setembre de 1431

MESTRE PERO

 • A Portugal, entre ca.1325 -1345 (documentat només entre el 1334 i el 1337)

MILIANO, Raimundus de

 • Documentat entre el 1246 i el 31 desembre 1266

MONTBRAY, ALOY DE

 • ca. 1300 - † ca. 1382

MORELLÓ, Jaume

 • Documentat entre 1361 i 1363

MULET, Domènec

 • Documentat el 1371

MUR, Ramon de

 • Documentat entre 1412-1435

NINOT, Jaume

 • Documentat entre 1361 i 1363

OBICIÓ, Berenguer

 • Documentat entre 1203 i 1222

OLLER, Antoni

 • Actiu a mitjans segle XV

OLZINA, Marc

 • Primera meitat del segle XV, documentat entre 1418 i 1444

ORTONEDA, Pasqual

 • 1421/1423-1460

PENAFRETA, Berenguer de

 • Mitjans del segle XIII

PENAFRETA, Pere de

 • Documentat entre 1259 i 1286

SADURNÍ, Miquel Guillem

 • Actiu a la segona meitat del segle XV

SANT JOAN, Pere de

 • Documentat entre 1396 i el 15 d’abril de 1431

SANXO, Pere

 • Documentat en 1363

SIMON, Diego

 • Documentat el 14 d’octubre de 1450

TARBA, Pere de

 • Documentat en 1363

VALL, Pere

 • Documentat entre 1405 i 1411

VALLS, Domingo

 • Documentat entre el 6-9-1366 (23-9-1359?) i el 18-5-1402 (†. c. 1409?)

VERGÓS I, Francesc

 • Documentat entre 1407 i 1417

VERGÓS I, Jaume

 • Documentat entre 1425 i †1460

VERGÓS II, Francesc

 • 1417 – ca. 1452

VERGOS II, Jaume

 • ca. 1424 – †1503

VERGÓS, Pau

 • Documentat entre 1463/1465 i 1495

VERGÓS, Rafael

 • Documentat entre 1463/1465 i 1500

VILAPLANA, Nadal de

 • Documentat entre 1361 i 1362