Artistes Anònims o Atribuïts | Mestre

Artistes o grups d’artistes anònims que la historiografia ha individualitzat generalment a partir de l’anàlisi estilístic de les obres. En la majoria dels casos, s’utilitza el nom de “mestre” per perfilar una personalitat estilística molt definida i el de “taller” per entendre que es tracta d’una entitat col·lectiva de treball, localitzada en un lloc o àmbit geogràfic concret, i que segurament no escapa a la jerarquia del “mestre”. En un darrer cas, s’utilitza la nomenclatura “escola” quan es fa referència a un mode generalitzat de treballar o de fer durant un període o en el context d’una zona geogràfica.

ALL, MESTRE D'

  • Segon i tercer quart del segle XV

BURNAND, Mestre De

  • Segon quart o mitjans del segle XII

CASESNOVES, MESTRE DE

  • ca. Finals del segle XI- primera meitat del segle XII

FENOLLAR, MESTRE DE

  • ca. 1125-1150

GERB, MESTRE DEL

  • Darrer terç del segle XIV- inicis del segle XV

PEDRET, Mestre de

  • ca. 1090-1117

ROSSELLÓ, MESTRE DEL

  • c.1420 –1440

TERRASSA, MESTRE DE

  • ca. 1180-1190